29.06.18, 16:14

Co młodzież może robić w wakacje? Kapucyni i ich oferta

Co młodzi ludzie mogą robić w wakacje? Kapucyni i ich oferta:

- Golgota Młodych w tym roku wystartuje XII raz. Szukaliśmy swojego miejsca w tym świecie katolickich spotkań w Polsce i postanowiliśmy uderzyć w trochę starszych. Wiek minimalny postawiliśmy na szkole średniej. Średnia wieku uczestnika Golgoty Młodych to 21 lat - mówił br. Szymon Janowski OFMCap

- Golgota Młodych to plenerowe rekolekcje, ale to nie wyczerpuje całego tematu, formuły. Nazywamy to przestrzenią spotkania Boga z człowiekiem i ludzi ze sobą nawzajem. Nazywamy to festiwalem prostego życia - dodawał

- Charyzmatem kapucyńskim jest działanie we wspólnocie. Ja jestem koordynatorem działań. Wszystkich wolontariuszy jest prawie 200 osób. Organizowanie w tym naszym charyzmacie jest zespołowe - podkreślał

SalveTV