21.11.18, 11:55zdj. screen Youtube/Prezydent.pl

Większość Polaków dobrze ocenia prezydenta. Co z Sejmem i Senatem?

Aż 60 procent respondentów w badaniu CBOS pozytywnie ocenia prezydenturę Andrzeja Dudy. Dokładnie o połowę mniej ankietowanych jest przeciwnego zdania.

10 procent badanych wskazało opcję: "brak jednoznacznej opinii". W listopadzie prezydent zyskał zatem 1 punkt procentowy w stosunku do poprzedniego miesiąca.

W sondażu pytano również Polaków o ocenę pracy Sejmu. Tutaj nie jest najlepiej, choć również odnotowany został wzrost. 33 procent ocenia pracę izby niższej pozytywnie (wzrost o 2 pp.), przeciwnego zdania jest natomiast 51 proc. (spadek o 1 pp.). Zdania w tej kwestii nie ma 16 procent ankietowanych. 34 procent respondentów pozytywnie ocenia pracę Senatu (wzrost o 3 pp.), złą opinię wyraziło 42 proc. badanych (spadek o 2 pkt. proc.). 24 procent to osoby niezdecydowane. 

Pracę samorządowców w swojej miejscowości pozytywnie ocenia 73 proc. badanych (również wzrost w stosunku do października), a zaledwie 20 proc. badanych wyraziło opinię negatywną.

Jeżeli chodzi natomiast o Państwową Komisję Wyborczą, są tutaj duże niespodzianki. Mamy bowiem do czynienia z najwyższą oceną PKW z dotychczas zarejestrowanych. Zaledwie 5 proc. respondentów źle ocenia Państwową Komisję Wyborczą. Przeciwnego zdania jest 69 proc. ankietowanych, z kolei 26 proc. badanych nie ma zdania.

Sondaż przeprowadzono w dniach 8–15 listopada 2018 roku metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) na liczącej 1051 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

yenn/PAP, Fronda.pl